Pyronia tithonus - 5840 -  Llo 20/07/23Pyronia tithonus ♂ 8961 - Précy - 15/07/17Pyronia tithonus ♂ 8961 - Précy - 15/07/17Pyronia tithonus ♀-8514 Orly sur Morin - 21/07/19Pyronia tithonus ♀-8514 Orly sur Morin - 21/07/19Pyronia tithonus ♂ - Orly sur Morin - 21/07/19Pyronia tithonus ♂ - Orly sur Morin - 21/07/19Pyronia tithonus-7253 - Nohedes - 23/07/23Pyronia tithonus-8198 - Précy - 14/07/17Pyronia tithonus-8859 - Précy - 15/07/18Pyronia tithonus-9118 - Précy - 15/07/17